Archiwum - Aktualności

08 lipca 2011 14:03

Dzień Patrona Szkoły - Pięciolecie

Obchody pięciolecia szkół

 

Obchody Pięciolecia Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu składały się z dwóch części. Pierwszą stanowiło sympozjum naukowego Bądźmy świadkami miłości, które odbyło się 20 września 2010 roku w budynku szkół. Wykłady wygłoszone podczas sympozjum stanowią pierwsza część niniejszej publikacji. Druga część to Dzień Patrona Szkoły  23 września. Uroczystość ta rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy upamiętniającej powstanie Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu. Następnie w kościele św. Brata Alberta uczniowie przedstawili program artystyczny o Patronie Szkoły przygotowany pod kierunkiem swoich nauczycieli: Małgorzaty Ostapińskiej i Justyny Oleksińskiej. Po akademii głos zabrali zaproszeni Goście: Pani Maria Gmyz – Prezes KSI, Pani Monika Żur – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie oddział w Zamościu, Marcin Zamojski – Prezydent Miasta Zamość, Siostra Maksymiliana Wojnar z Rady Szkół Katolickich oraz Ks. Adam Kostrzewa – Przewodniczący Zarządu Rady Szkół Katolickich. Najważniejszym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks. Bp Dr Wacław Depo. Po Eucharystii odbyło się spotkanie uczestników uroczystości z Panią Dr Wandą Półtawską.

Uroczystości te odbywały się w atmosferze wielkiego dziękczynienia. Przez pięć lat swego istnienia Szkołom Katolickim św. Ojca Pio w Zamościu udało się osiągnąć wysoki poziom edukacyjny i wychowawczy. Dzisiaj z dumą możemy mówić, że nasze szkoły posiadają następujące charakterystyczne cechy:

- chrześcijańskie wychowanie

- indywidualne podejście do ucznia (sprzyjają temu mało liczne klasy)

- wysoki poziom nauczania (w 2010 roku nasi gimnazjaliści napisali najlepiej testy wśród zamojskich szkół publicznych)

- różnorodność zajęć dodatkowych i kół zainteresowań

- współpraca z rodzicami

- realizacja projektów unijnych (obecnie szkoła realizuje projekt Comenius: ,,Uczę się przez całe życie”)

- wychowanie patriotyczne

W murach szkół dokonało się również wiele dobra, którego nie da się w żaden sposób oszacować, czy wyliczyć. Trudno bowiem już dziś ocenić jak wiele dobra przyniosły rekolekcje organizowane w szkole, Msze św. pierwszopiątkowe, spotkania z rodzicami i uczniami; i wiele innych form głoszenia Bożego słowa, które jest istotnym elementem misji każdej szkoły katolickiej.  

Mamy świadomość, że nasze sukcesy i wszelkie dobro, jakie dokonuje się w murach szkół katolickich w Zamościu, to owoc pracy, zaangażowania i pomocy wielu osób i środowisk. To przede wszystkim łaska Boża, którą wyprasza nam nasz patron św. Ojciec Pio, to ojcowska troska Pasterza Diecezji – ks. Bpa Dra Wacława Depo, to ciężka praca i trud organu założycielskiego, to życzliwość i pomoc ze strony: Rady Szkół Katolickich (z siostrą Maksimilianą na czele), Kuratorium Oświaty w Lublinie delegatura w Zamościu, LSCDN, Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość, parlamentarzystów i samorządowców, ludzi nauki i biznesu; oraz rodziców naszych uczniów.

Przeczytano: 1442 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: