Tutaj powinien być opis

Zebrania z rodzicami - 4 września 2019r.

Zebrania z rodzicami odbędą się w środę, 4 września 2019 roku według następującego porządku:

godz. 16:30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

godz. 17:30 (szkoła podstawowa klasy III – VIII) – sala gimnastyczna, ul. Sikorskiego 11,

9 września (poniedziałek) 2019, godz. 16.30 – ul. Sikorskiego 11 - Rada Rodziców: wybory prezydium, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.

Wszystkie spotkania z rodzicami rozpoczynają się zebraniem ogólnym z ks. dyrektorem, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych. Na zebraniu, w dniu 4 września br. wychowawcy podadzą wszystkie informacje związane z organizacją roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy.