Tutaj powinien być opis

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Rozdanie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i w zachowaniu odbędzie się w sali gimnastycznej (mała i duża szkoła) podczas uroczystej gali pod nazwą „Ogród wartości i kreatywności ” dnia 18 czerwca 2019 r. (WTOREK) według następującego porządku:

  • Klasy I-III SP, godz. 8.30-10.00 - ul. Sikorskiego 12
  • Klasy IV - VI, godz. 10.15-12.00 - ul. Sikorskiego 11
  • Klasy VII, VIII-III gim. godz. 12.15- 13.30 - ul. Sikorskiego 11

Zajęcia w tym dniu będą odbywały się według  planu.

W środę, tj. 19 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w kościele św. Brata Alberta.

Po Eucharystii nastąpi spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych i rozdanie świadectw.