Tutaj powinien być opis

Dzień Języków Obcych połączony z Dniem eTwinning

14 czerwca nasi uczniowie świętowali Dzień Języków Obcych połączony z Dniem eTwinning.
W tym celu wszyscy uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie przygotowane były dla nich liczne zadania. Część uczniów odpowiadała na pytania , inni zaś przygotowywali plakaty dotyczące takich krajów jak Malta i Wielka Brytania.
Wszystkie konkurencje były punktowane. Najlepsza we wszystkich zadaniach okazała się VA.
 
   W tym dniu również nasza szkoła oficjalnie otrzymała materiały potwierdzające zdobycie tytułu eTwinning School. Nagroda ta jest przyznawana szkołom aktywnie działającym na platformie eTwinning i realizującym różne projekty międzynarodowe.
Kolejną okazją do świętowania była też akceptacja przez Narodową agencję projektu Mobilności kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus plus. Projekt pt. "Nowoczesna szkoła europejska" został bardzo wysoko oceniony i zdobył 91 pkt. na 100. W ramach tego projektu 10 nauczycieli naszej szkoły odbędzie kolejne szkolenia metodyczne i językowe.