Tutaj powinien być opis

„Nasze pierwsze prawo jazdy”

Tydzień temu uczniowie klas IV A i IV B przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową.  Pod bacznym okiem panów policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego prezentowali swoje umiejętności praktyczne. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz płynną jazdą rowerem po naszym szkolnym miasteczku ruchu drogowego.                Do egzaminu przygotowywała uczniów pani Elżbieta Michałkiewicz, nauczyciel techniki z wychowaniem komunikacyjnym.

Wszyscy, którym udało się zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny gratulujemy i życzymy szerokiej drogi J