Tutaj powinien być opis

„Poznajemy ScratchJr i … język robotów”

„Poznajemy ScratchJr i … język robotów” – to temat warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie klas I-II Katolickiej Szkoły Podstawowej, mający swoje zajęcia w salkach przy kościele św. Brata Alberta w Zamościu. Każda z klas wraz ze swoim wychowawcą uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest programowanie i jak poruszać się po aplikacji Scratch Junior. Na zakończenie uczniowie wykorzystując zdobytą w trakcie warsztatów wiedzę tworzyli własne animacje w programie ScretchJr.

Koordynatorem współpracy z Biblioteką Pedagogiczną na szczebli klas I-III jest pani Joanna Misztal.