Tutaj powinien być opis

A może by tak zostać strażakiem…

W piątek uczniowie klasy VII, w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, udali się do siedziby Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Dzięki uprzejmości pełniących w tym czasie służbę strażaków mogli oni poznać ścieżki edukacji w tym kierunku, specyfikę tego zawodu, sprzęt, jakim dysponuje jednostka i zadania, jakie wykonuje straż pożarna Strażacy zaprezentowali sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki. Uczniowie zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem wysłuchali opowieści o akcjach ratowniczo - gaśniczych. 
Uczniowie zobaczyli jak odpowiedzialny i niebezpieczny jest to zawód, dlatego też ludzie, którzy go wykonują muszą charakteryzować się dużą sprawnością fizyczną, odwagą i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.                                                                                                

Wyjście zorganizował nauczyciel doradztwa zawodowego pani Elżbieta Michałkiewicz