Tutaj powinien być opis

Dzień Otwarty Szkoły

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. nasza szkoła zorganizowała Dzień Otwarty Szkoły, który był okazją zaprezentowano sześciolatkom i ich rodzicom miejsca ich przyszłej nauki. 

Po Mszy Świętej w kościele św. Brata Alberta goście spotkali się z dyrektorem szkoły, ks. Mariuszem Skakujem. Z pomocą prezentacji multimedialnej oraz filmu promocyjnego przybliżył on zebranym  zalety naszej placówki. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno-muzycznych prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Efektem pracy był wspólny występ dzieci dla rodziców – gra na instrumentach perkusyjnych w wykonanych własnoręcznie opaskach. Na zakończenie wszyscy goście mogli skosztować owocowych specjałów w Witaminowej kawiarence.

Dzień Otwarty był jednym ze sposobów zachęcenia rodziców do zapisywania swoich pociech do naszej szkoły. Planujemy utworzyć dwie klasy pierwsze z rozszerzonym językiem angielskim w wymiarze 5 godzin tygodniowo.