Tutaj powinien być opis

Obrady Sejmiku Samorządów Uczniowskich

Dyrekcja i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu zaprosił przedstawicieli naszej szkoły na obrady Sejmiku Samorządów Uczniowskich pt. "Polska -nasz kraj".

Spotkanie swą obecnością uświetnił Pan Jerzy Zacharow, odznaczony 5 listopada, podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego, medalem "Pro Bono Poloniae". Gość opowiedział o swojej działalności i trud ie obrony wartości patriotycznych w latach 80. XX w. Przedstawiciele wszystkich zamojskich szkół, w siedzibie LSCDN w Zamościu brali również udział w warsztatach patriotycznych, w których m.in. pisali życzenia dla Ojczyzny.

Opiekunem uczniów podczas tego dnia była Monika Zawiślak.