Tutaj powinien być opis

Konkurs "Szal jesieni"

Dnia 19.10.2018r. pani pedagog Maria Dyrda ogłosiła w szkole przy Kościele św. Brata Alberta konkurs dla dzieci pod tytułem „Szal Jesieni”. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką składały dzieci do 31.10.2018r..

Wpłynęło 37 przepięknie wykonanych, małych dzieł sztuki, które można podziwiać na tablicach korytarza, na parterze szkoły przy kościele. W dniu 09.11.2018r. uczniom biorącym udział w konkursie zostały wręczone drobne upominki.

Serdeczne podziękowanie dla dzieci biorących udział w konkursie, ich rodziców oraz dla pań wychowawczyń z klas I-II.