Tutaj powinien być opis

Pasowanie na czytelnika kl. IA

Kilka dni po pasowaniu na ucznia dzieci z kl. I A zostały pasowane na czytelnika. Uroczystość pasowania została poprzedzona lekcją biblioteczną, podczas której uczniowie poznali zasady zachowania się w bibliotece, korzystania z biblioteki i poszanowania książek. Pasowania dokonała pani Monika Zawiślak- nauczyciel biblioteki w naszej szkole. Po akcie pasowania uczniom założono karty biblioteczne.

Każde dziecko wypożyczyło wybraną przez siebie książkę. Życzymy uczniom kl. I wielu sukcesów w zakresie czytelnictwa.