Tutaj powinien być opis

Pasowanie uczniów klasy IA

Dnia 25 października uczniowie kl. I A w obecności zaproszonych gości: dyrekcji, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli SU, starszych kolegów i koleżanek zostali oficjalnie przyjęci do społeczności uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zamościu. Ślubowali „...służyć Bogu i Ojczyźnie, być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły...”.

Spotkanie miało miejsce kilka dni przed 100-letnią rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z powyższym akademia miała charakter patriotyczny. Uczniowie recytowali wiersze o naszej Ojczyźnie, śpiewali piosenki o Polsce i Polakach. Rodzice chętnie przyjęli propozycję udziału w akademii, za co ogromnie dziękujemy. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną „Myślimy o Polsce”.

Pasowania dokonał ksiądz dyrektor Mariusz Skakuj. Uczniowie otrzymali od wychowawczyni okazjonalne dyplomy. Rodzice wręczyli swoim  „pociechom” prezenty w postaci kubeczków, na których widnieją imiona wszystkich uczniów kl. I A oraz wychowawczyni. Dzieci otrzymały również piłeczki, liczmany oraz miarki do mierzenia długości. Rodzice przygotowali wspólny poczęstunek.

Wszystkim osobom zaangażowanym serdecznie dziękujemy, a uczniom życzymy doświadczenia nowych szkolnych przeżyć z radością.

Monika Sowa