Tutaj powinien być opis

Dzień Edukacji Narodowej, kl. IV-VIII i III Gimnazjum

12 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r., które upamiętnia rocznicę powstania, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej.

W części artystycznej  uczniowie z klasy IV a, pod kierunkiem swojej wychowawczyni pani Elżbiety Michałkiewicz, przedstawili w sposób humorystyczny jak ważna jest praca nauczycieli oraz wierszami wyrazili swoje podziękowania i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów, pracowników obsługi i administracji, zaś chór szkolny, prowadzony przez panią Justynę Oleksińską, donośnie wyśpiewał wszystkim z tej okazji życzenia.

Na koniec podziękowania w stronę uczniów i pracowników szkoły skierował ks. Dyrektor Mariusz Skakuj oraz pani wicedyrektor Ewa Muzyka. Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Kukiełka, która zwróciła przede wszystkim uwagę, że w naszej szkole uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale kształtują też swoją postawę w duchu patriotycznym i chrześcijańskim.