Tutaj powinien być opis

Pasowanie na czytelnika

 

MY UCZNIOWIE PIERWSZEJ KLASY TOBIE KSIĄŻKO PRZYRZEKAMY, ŻE SZANOWAĆ CIĘ BĘDZIEMY, KRZYWDY ZROBIĆ CI NIE DAMY. 

OBOWIĄZKÓW CZYTELNIKA BĘDZIEMY PRZESTRZEGAĆ PILNIE I Z TWYCH RAD I Z TWYCH MĄDROŚCI KORZYSTAĆ OD DZIŚ USILNIE.

Wypowiadając te słowa uczniowie klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio stali się czytelnikami szkolnej biblioteki. W dniu 17.09. otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki przypominające im o modlitwie różańcowej.

Wcześniej na lekcji wprowadzającej dowiedzieli się, jak powinno się zachować w bibliotece, w jaki sposób powinni się obchodzić z książkami i jakie pozycje książkowe posiada szkolna biblioteka.

Od teraz już sami będą poznawać nieznane dotąd lądy czytelniczego świata.

Niech książka będzie ich wiernym przyjacielem, pocieszycielem i kompanem przez długie lata szkolnych zmagań, a później dorosłego życia.

Monika Zawiślak