Tutaj powinien być opis

Moje pierwsze prawo jazdy

W czwartek 7 czerwca nasi uczniowie z klasy czwartej A i B przystąpili do egzaminu na kartę rowerową na szkolnym placu manewrowym. Uczniowie przystępując do egzaminu praktycznego musieli wcześniej zaliczyć część teoretyczną. Egzamin odbywał się w obecności policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego, który przyjechał na zaproszenie nauczyciela zajęć technicznych pani Elżbiety Michałkiewicz. Uczniowie wysłuchali na początku pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, a następnie przystąpili do jazdy. Pan Policjant bacznie obserwował jazdę uczniów na placu manewrowym. Podczas egzaminu niektórym towarzyszył stres i musieli kilkakrotnie powtarzać manewry. Na koniec policjant podsumował jazdę i ogłosił wyniki.

 Uczniom, którzy zdali  gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy.