Tutaj powinien być opis

Msza św. dla naszej szkoły

W  piątek (8 czerwca br.) nasza szkoła będzie uczestniczyć we Mszy św. w kościele św. Brata Alberta według następującego porządku:

8.00 – Eucharystia

9.0 – powrót do szkoły pod opieką nauczycieli (klasy IVb oraz IIIa i III b gimnazjum pod opieką nauczycieli autobusem udają się Rynek Wielki)

Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na budowę kościoła św. Brata Alberta.

Zajęcia w tym dniu rozpoczynają się dla wszystkich uczniów o godz.: 8.00 w kościele św. Brata Alberta. Uczniowie gromadzą się w kościele przy nauczycielach, z którymi mają pierwszą godzinę lekcyjną.  O 8.00 wychowawcy nauczyciele sprawdzają listę obecności.