Tutaj powinien być opis

Smok Mądragon daje radę

25 kwietnia najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy uczestniczą w programie profilaktycznym "Smok Mądragon daje radę", mieli okazję spotkać się ze strażakiem z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. St. kpt. Marcin Żulewski zaprezentował dzieciom umundurowanie strażaka i opowiedział na czym polega praca w tym zawodzie. Wyjaśnił w jakich sytuacjach interweniują strażacy i jak należy się zachować w przypadku różnych zagrożeń. Podjął też temat niebezpiecznych zabaw. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu, a następnie utrwaliły zdobyte wiadomości wykonując zadania w zeszycie ćwiczeń.