Tutaj powinien być opis

Wyniki rozmów rekrutacyjnych z kandydatami i ich rodzicami

Uprzejmie informujemy, że wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w rozmowach rekrutacyjnych zostali przyjęci do klas pierwszych naszej szkoły na rok szkolny 2018/2019. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

List uczniów nie publikujemy ze względu na ochronę danych osobowych.