Aktualności

13 września 2017 14:37 | Aktualności

Pierwszy etap letnich mobilności zakończony

W czasie wakacji 4 nauczycieli naszej szkoły brało udział w wyjazdach na kursy językowe w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej realizowanemu dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.

 

 

Przygotowania do wyjazdów trwały kilka miesięcy. Wiązały się z koniecznością napisania projektu, uzupełnienia dokumentacji, analizą oferty, przemyślanym wyborem kursów, przygotowaniem indywidualnych planów podróży, zapoznaniem się z zasadami raportowania oraz korzyściami wynikającymi z podnoszenia swoich kwalifikacji z wykorzystaniem certyfikatów Europass. W ramach projektu „Rozwój kompetencji nauczycieli drogą do sukcesu szkoły” nauczyciele skorzystali ze szkoleń językowych i językowo-metodycznych. Celem kursów było podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz nabycie nowych umiejętności, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkole.

 

Zadaniem nauczycieli było również promowanie miasta, regionu oraz kultury naszej kraju. Materiały promocyjne z Rady Miasta Zamość (piękne albumy, przewodniki, kubki oraz długopisy) zostały zapewnione przez p. Krzysztofa Sowę.

 

Udział w projekcie to szansa nawiązania kontaktów z innymi szkołami, otwarcia się na nowe metody pracy, rozwoju kompetencji kulturowych poprzez poznanie odwiedzanego kraju, jego kultury, zabytków, instytucji oraz mieszkańców. Wyjazdy przyczyniają się również do rozwoju osobistego, wzmocnienia poczucia wartości i umiejętności organizacyjnych. Nauczyciele zdobytą wiedzą i umiejętnościami będą dzielić ze społecznością szkoły, realizując zapisane i zaplanowane w projekcie zadania. W kolejnych latach zamierzamy kontynuować udział w programie Erasmus+.

 

Wyjazdy były możliwe dzięki wkładowi pracy i zaangażowaniu koordynatora projektu – p. Elżbiety Michałkiewicz oraz wsparciu dyrekcji i organu prowadzącego.

 

 

Wrażenia po wyjeździe:

 

Irlandia – Galway

Udział w kursie pokazał, że warto uczyć się języka angielskiego, przełamać obawy, bariery oraz podejmować wyzwania. Stanie się inspiracją do podejmowania dalszych kroków w kierunku doskonalenia umiejętności językowych. Zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane, nauczyciele i pracownicy szkoły językowej wykazywali dużą troskę o potrzeby uczestników kursu, a nawet pilnowali, żeby komunikować się wyłącznie w języku angielskim. Miejsce było piękne i dało możliwość poznania historii, klimatu oraz przyrody Irlandii. Największe wrażenie zrobiły chyba Moherowe Klify, czyli ciągnący się na długości około 8 km odcinek stromego i malowniczego klifowego wybrzeża.

Swoje umiejętności językowe w Galway szlifowały panie Małgorzata Adamowicz i Ewa Muzyka.

 

Wielka Brytania – Londyn

Wyjazd był bardzo wartościowy. W ramach kursy metodycznego prezentowano bardzo dużo metod pracy opartych na zabawie, grach i aktywności uczniów, co jest specyficzne przy nauce języka obcego. Zdobyta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w pracy zwłaszcza z młodszymi dziećmi. Dodatkową wartością wyjazdu była możliwość zwiedzenia Londynu – przede wszystkim imponujących muzeów (m. in. Muzeum Nauki, Historii Naturalnej, National Gallery, Tate Modern) oraz wyjazd do Stonehenge, gdzie mieści się jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych pochodząca z epok neolitu i brązu.

W Londynie dwa tygodnie spędziła p. Ewa Wolanin.

 

 

Malta – St. Paul's Bay

Dwutygodniowy kurs dał szansę doskonalenia umiejętności komunikacji w języku angielskim. Zajęcia miały formę konwersacji, dzięki czemu możliwa stała się wymiana doświadczeń, wiedzy na temat kultury, historii, tradycji różnych krajów (w grupie znalazły się osoby z Austrii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Brazylii, Szwajcarii, Czech i Polski). Uczestnicy kursy byli również bardzo ciekawi historii Polski i realiów życia codziennego w naszym kraju. Pobyt stał się okazja do poznania Malty. W przerwach między zajęciami i nauką udało się zobaczyć i zwiedzić: stolicę Vallettę, Mdinę, Rabat, Mostę, Melliehę, Marsaxlokk, Ħaġar Qim (Qrendi), Spinola Bay, Popeye Village, Blue Grotto,  Azure Window (miejsce, gdzie było), Victorię, Salt Pans.

W kursie językowym na Malcie brała udział p. Edyta Jóźkiewicz.

http://zskerasmus.blogspot.com/

Przeczytano: 395 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: