Aktualności

28 czerwca 2017 20:16 | Aktualności

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu ZUCH

Od kilku lat najmłodsi uczniowie naszej szkoły mają możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności w konkursie o zasięgu ogólnopolskim. Konkurs adresowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej organizowany jest przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Polega on na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

W tegorocznej edycji wzięło udział 31 uczniów z pięciu klas. Najlepiej zaprezentował się Michał Walczak - zajął 6 miejsce.

Dyplomy laureata uzyskali:

Klasa I:
           Arkadiusz Pomianowski
           Małgorzata Krzysiak
Klasa II a:
           Kacper Pokorzyński
           Jacek Łyp
Klasa II b:  
           Natalia Kowalczyk
Klasa III a:
           Michał Walczak  
           Miłosz Duda
Klasa III b:
           Michał Madej

Serdecznie gratulujemy dzieciom, ich rodzicom i wszystkim nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej.

Przeczytano: 310 razy. Wydrukuj|Do góry