Aktualności

19 kwietnia 2017 13:22 | Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW O ŚWIĘTYM BRACIE ALBERCIE

Organizatorzy konkursu plastycznego

 

Parafia św. Brata Alberta w Zamościu,

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu.

 

Cele konkursu


Rozwijanie u dzieci umiejętności plastycznych, kreatywności i ekspresji twórczej.
Zachęcanie dzieci do prezentowania swoich pomysłów.
Zainteresowanie dzieci postacią św. Brata Alberta.

Organizacja konkursu


1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej prezentującą postać św. Brata Alberta.

2. Konkurs jest adresowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli miasta Zamość.

3. Format pracy: karton A4 lub A3.  

4. Technika wykonania pracy: rysunek (kredki, pastele, węgiel, inne) lub malarstwo (farba plakatowa, akwarela, inne).

5. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo lub wyraźnie drukowanymi literami: imię, nazwisko i wiek dziecka; imię i nazwisko rodzica; adres zamieszkania,                     nr telefonu rodzica.
6. Prace należy składać do 15 maja 2017 roku w zakrystii lub kancelarii parafii św. Brata Alberta                          w Zamościu lub w sekretariacie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu                              (ul. Sikorskiego 11; piętro II). Można je też wysłać pocztą na adres:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu

ul. Sikorskiego 11
22-400 Zamość (z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY).
Prosimy o właściwe zabezpieczenie prac – organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne uszkodzenia prac w czasie transportu.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów wyłącznie na potrzeby konkursu oraz na prezentację prac                                         w Parafii św. Brata Alberta i stronie internetowej Zespołu Szkół Katolickich w Zamościu.

8. Prace przechodzą na własność organizatora.
9. Konkurs rozstrzyga jury powołane przez dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio                        w Zamościu. Decyzja jury jest ostateczna. Kryteria oceny prac:
- samodzielność,
- pomysłowość,

- estetyka,
- staranność wykonania,

- zgodność z tematyką.

10. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone podczas festynu dla dzieci, który odbędzie się w Parafii św. Brata Alberta w Zamościu dnia 28 maja 2017 roku w godzinach 14.00-16.00. Zostaną też wręczone wtedy nagrody. Rodzice uczniów nagrodzonych oraz wyróżnionych zostaną poinformowani wcześniej listownie lub telefonicznie. 

Nagrody

 

Miejsce I – 4 bilety otwarte (vouchery) do kina stylowy oraz nagrody książkowe,

Miejsce II – 3 bilety otwarte (vouchery) do kina stylowy oraz nagrody książkowe,

Miejsce I – 2 bilety otwarte (vouchery) do kina stylowy oraz nagrody książkowe.

Bilet otwarty (voucher) – uprawnia do wymiany na odpowiedni bilet na każdy z seansów filmowych,                     w dogodnym dniu i godzinie. Długi czas realizacji (9 miesięcy) pozwala na wybranie filmu, najbardziej odpowiadającego gustom widzów.

Wyróżnienia – nagrody książkowe.

Przeczytano: 295 razy. Wydrukuj|Do góry