Aktualności

28 marca 2017 13:48 | Aktualności

Rekolekcje Wielkopostne i Pierwszy Piątek Miesiąca

Rekolekcje Wielkopostne dla naszej szkoły odbędą się w dniach: 1-4  kwietnia 2017  roku. W sobotę i niedzielę uczniowie uczestniczą w rekolekcjach pod opieką rodziców.

W poniedziałek zajęcia będą zorganizowane w następujący sposób:

Poniedziałek (3 kwietnia 2017r.) – Dzień spowiedzi (spowiedź od godziny 8.30)

Uczniowie klas I-III o godz. 8.00 wyjeżdżają na spektakl do ZDK. Po powrocie zajęcia formacyjne pod opieką wychowawców.  

Uczniowie klas IV-VI SP oraz klas gimnazjalnych przychodzą do kościoła na godziną 8.30.

9.00 – Msza św. i nauka rekolekcyjna; po Mszy św. powrót do szkoły pod opieką wychowawców

10.45 – klasy IV-VI SP: spotkania z wychowawcami w klasach 

10.45 – klasy I-III Gim.: spotkanie z Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie na sali gimnastycznej

11.20 – klasy II-III gimnazjum wyjazd do teatru (dla uczniów klas II-III obiad odwołany; po spektaklu – zakończenie zajęć)

11.20 – klasy I gimnazjum zakończenie zajęć (uczniowie, którzy spożywają obiady, kończą zajęcia po długiej przerwie)

11.50 – klasy IV-VI SP: spotkanie z Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie na sali gimnastycznej

12.35 – klasy IV-VI SP.: zakończenie zajęć

 

Wtorek (4 kwietnia 2017r.)

Zajęcia odbywają się według planu.

8.55 – klasy I-IIIa SP: spotkanie z Siostrami Franciszkankami na auli

10.45 – klasy I-IIIa SP: Droga Krzyżowa na auli (prowadzi ks. Łukasz Kolasa)

10.45 – klasy IIIb-VI SP: spotkanie z Siostrami Franciszkankami na sali gimnastycznej (pod opieką nauczycieli, z którymi uczniowie mają lekcje)

11.30 – klasy IIIb-VI SP: zakończenie zajęć, obiad, świetlica dla uczniów, którzy pozostają na świetlicy

11.50 – klasy I-III Gim.: spotkanie z Siostrami Franciszkankami na sali gimnastycznej (pod opieką nauczycieli, z którymi uczniowie maja lekcje)

12.35 – klasy I-III Gim.: zakończenie zajęć

17.00 – Msza św. w kościele św. Brata Alberta (powitanie Krzyża Papieskiego oraz bierzmowanie klas III gimnazjum) – uczniowie uczestniczą pod opieką rodziców

 

Środa (5 kwietnia 2017r.)

Wszyscy uczniowie (za wyjątkiem tych, którzy rano uczestnicą w zajęciach świetlicowych) przychodzą na godz. 8.00 do kościoła św. Brata Alberta.

8.00 – Msza św. i modlitwa przy Krzyżu Papieskim (uczestniczy cała szkoła); po wspólnej modlitwie powrót do szkoły pod opieką nauczycieli.

Po powrocie do szkoły zajęcia odbywają się według planu.

 

Świetlica: według ustalonego planu zajęć.

Od poniedziałki do środy nie robimy sprawdzianów i kartkówek oraz nie odpytujemy uczniów. 

Podczas rekolekcji obowiązuje strój galowy.

 

Piątek (7 kwietnia 2017r.)

7.45 – spowiedź i Litania do Serca Pana Jezusa w Kościele św. Brata Alberta

8.00 – Eucharystia w Kościele św. Brata Alberta

Przeczytano: 1042 razy. Wydrukuj|Do góry