Kadra

Agnieszka Ostasz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Godzina wychowawcza, Matematyka, Chemia