Kadra

Agnieszka Ostasz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Chemia, Godzina wychowawcza