Kadra

Dorota Łyś

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Godzina wychowawcza