Kadra

Elżbieta Gburek

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Godzina wychowawcza, Przyroda, Biologia