Kadra

Aleksandra Flak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski, Godzina wychowawcza