Kadra

Małgorzata Ostapińska-Wędzina

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Godzina wychowawcza