Kadra

Waldemar Wolanin

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, Wiedza o społeczeństwie, Godzina wychowawcza