Kadra

Waldemar Wolanin

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Godzina wychowawcza, Historia, Wiedza o społeczeństwie