Kadra

Krzysztof Hadło

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Godzina wychowawcza