Mapa strony

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Galerie
Historia Szkół św. Ojca Pio w Zamościu w obiektywie
Zakończenie roku szkolnego
Harcerze i harcerki na obozie (lato 2011)
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
Ślubowanie uczniów klas I gimnazjum
Wycieczka uczniów klas I szkoły podstawowej
Sympozjum naukowe
Zawody w Tenisie Stołowym
Wieczór kolęd
Jasełka
Szlachetna paczka 2012
Warszaty dla katechetów
Gimnastyka na lekcjach w-f w klasie V
pokazy fizyczne
Festyn Rodzinny 28 maja 2017
Filmy
Jasełka w wykonaniu klasy III
Ewangelia na scenie - baobab
Klaudia Kolano
Marysia Iwanicka
Występ chóru szkolnego
Śniadanie daje moc - Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu
Zapisy kandydatów na rok szkolny 2018/19
Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2006/2007
Rok szkolny 2007/2008
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Współpraca z zagranicą
Comenius
eTwinning
PNWN
Erasmus plus
Projekty szkolne
Historia Szkół św. Ojca Pio w Zamościu
Statuty i regulaminy
Statut Szkoły Podstawowej
Statut Gimnazjum
Regulamin zachowania
Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
Zasady dotyczące zmiany obuwia przez uczniów
Regulamin biblioteki szkolnej
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW UCZNIOWSKICH
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zasady wychodzenia uczniów na zewnątrz podczas przerw międzylekcyjnych
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Program wychowawczo-profilaktyczny
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY (2017/18)
Program adaptacyjny uczniów sześcioletnich w klasie I SP
Regulamin świetlicy szkolnej
Patron i formacja religijna
Życiorys św. Ojca Pio
Pierwszy Piątek Miesiąca
Rekolekcje szkolne
Formacja nauczycieli i rodziców
Podręczniki na rok szkolny 2018/2019
Zajęcia dodatkowe 2017/18
Klasy I-IIIa sale przy kościele
Klasy IIIb-VII oraz II-III gimnazjum
Propozycje tematów projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017-18
Kalendarz szkolny 2017/18
Organizacja pracy szkoły 2017/18
Biblioteka szkolna
Konsultacje nauczycieli
Pedagog szkolny
Fakultety z wychowania fizycznego w klasach gimnazjalnych
Raporty z ewaluacji
Raport z ewaluacji wewnętrzej w szkole podstawowej 2016-2017
Raport z ewaluacji wewnętrzej w gimnazjum 2016-2017
Raporty z ewaluacji zewnętrznej 2016
Plan lekcji
Karta rowerowa
Arkusz zaliczeń
Karta rowerowa 2013/14
Harmonogramy pracy świetlicy szkolnej oraz dyżury podczas przerw międzylekcyjnych
Edukacyjna wartość dodana naszego gimnazjum
CyberBezpieczeństwo
RSS
Mapa strony