25 sierpnia 2017, godz.: 13.30 – RP na rozpoczęcie roku szkolnego. Szkolenie: Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego  (mgr Grażyna Miller).

4 września 2017 – Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zebrania z rodzicami:

6 września (środa) 2017, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIa) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

6 września (środa) 2017, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIb – VII oraz gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11,

11 września (poniedziałek) 2017, godz. 16.30 – ul. Sikorskiego 11: Rada Rodziców: wybory prezydium, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.

13 września (środa) 2017, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych. Rada Pedagogiczna: przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego, analiza diagnozy wstępnej, analiza wniosków z egzaminów gimnazjalnych (EWD), zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.

26 września (wtorek) 2017 – Dzień Patrona Szkoły; 11.00 – Msza św.: przewodniczy ks. Bp Mariana Rojka; po Eucharystii program artystyczny o św. Bracie Albercie.

30 września (sobota) 2017 – wyjazd integracyjno-formacyjny.

6 października (piątek) 2017 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).

8 października (niedziela) 2017, godz. 17.00 – Msza św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kościele św. Brata Alberta

13 października (piątek) 2017 – Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Papieskiego.

19 października (czwartek) 2017, godz. 16.00 – Sympozjum: ,,Św. Brat Albert – człowiek, który był dobry jak chleb”.

1 listopada (środa) 2017  Dzień wolny (Uroczystość Wszystkich Świętych)

2 listopada (czwartek) 2017 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3 listopada (piątek) 2017 Msza św. dla całej szkoły (PPM), akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

8 listopada (środa) 2017, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych. Rada Pedagogiczna. Szkolenie: Podniesienie jakości edukacji informatycznej (dr Agata Waszek).

11 listopada (sobota) 2017 IV Zamojski Marsz Niepodległości, Ognisko Patriotyzmu.

Zebrania z rodzicami:

15 listopada (środa) 2017, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIa) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

15 listopada (środa) 2017, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIb – VII oraz gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11.

Konferencja: Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych (dr Agata Waszek).

1 grudnia (piątek) 2017 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).

17-19 grudnia (niedziela-wtorek) 2017 – Rekolekcje Adwentowe w kościele św. Brata Alberta.

23-31 grudnia 2017 – Zimowa przerwa świąteczna.

5 stycznia (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i jasełka w kościele.

5 stycznia (piątek) 2018 – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.

6 stycznia (sobota) 2018 – Orszak Trzech Króli ulicami Zamościa.

19 stycznia (piątek) 2018 – Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, zakończenie I semestru.

22 stycznia (poniedziałek) 2018, godz. 16.30  – Klasyfikacyjna RP.

Zebrania z rodzicami:

24 stycznia (środa) 2018, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIa) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

24 stycznia (środa) 2018, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIb – VII oraz gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11.

Konferencja o czytelnictwie (dr Dorota Mach)

29 stycznia – 11 lutego 2018 Ferie zimowe.

14 lutego (środa) 2018, godz. 16.30  – Zebrania zespołów przedmiotowych, plenarna rada pedagogiczna.

16 lutego (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).

2 marca (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM). 

8-10 marca (czwartek-sobota) 2018 – Rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Brata Alberta.

29 marca 3 kwietnia 2018 – Wiosenna przerwa świąteczna.

6 kwietnia (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM). 

11 kwietnia (środa) 2018, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych, Rada Pedagogiczna (przed zebraniem z rodzicami).

Zebrania z rodzicami:

16 kwietnia (poniedziałek) 2018, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIa) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

16 kwietnia (poniedziałek)  2018, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIb – VII oraz gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11.

Konferencja dyrektora: Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży. 

 18-20 kwietnia (środa-piątek) 2018 – Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

4 maja (piątek) – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

11 maja (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM) oraz akademia w kościele św. Brata Alberta 

20 (niedziela) 2018 – Pierwsza Komunia Święta (klasa III SP).

23 maja (środa) 2018 – Rada Pedagogiczna (opinia programów nauczania).

24 maja (czwartek) 2018 – XI Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim (klasy III Gim).

Około 30 kwietnia 2018 – Bierzmowanie klas III Gim.

30 maja (środa) 2018 – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.

31 maja – 1 czerwca (czwartek-piątek) 2018 – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Boże Ciało).

8 czerwca (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).

15 czerwca (piątek) 2018 – Ostateczny termin wystawiania ocen.

18 czerwca (poniedziałek) 2018 – Klasyfikacyjna RP.

22 czerwca (piątek) 2018 – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

22 czerwca (piątek) 2018 – Plenarna RP.

1-2 lipca (niedziela-poniedziałek) 2018 – XVII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Katolickich // 81. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Katolickich.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

1

2 listopada (czwartek) 2017

2 listopada (czwartek) 2017

2

18 kwietnia (środa) 2018

Egzamin gimnazjalny

cz. humanistyczna

(nie dotyczy klas I-II SP i IIIA SP)

18 kwietnia (środa) 2018

Egzamin gimnazjalny

cz. humanistyczna

3

19 kwietnia (czwartek) 2018

Egzamin gimnazjalny

cz. matematyczno-przyrodnicza

(nie dotyczy klas I-II SP i IIIA SP)

19 kwietnia (środa) 2018

Egzamin gimnazjalny

cz. matematyczno-przyrodnicza

4

20 kwietnia (piątek) 2018

Egzamin gimnazjalny

cz. językowa

(nie dotyczy klas I-II SP i IIIA SP)

20 kwietnia (środa) 2018

Egzamin gimnazjalny

cz. językowa

5

4 maja (piątek) 2018

4 maja (piątek) 2018

6

1 czerwca (piątek po Bożym Ciele) 2018

1 czerwca (piątek po Bożym Ciele) 2018