Kalendarz szkolny 2016/17

 

 

 

 • 24 sierpnia 2016, godz.: 10.00 – RP na rozpoczęcie roku szkolnego. Szkolenie: Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (mgr Grażyna Miller).
 • 1 września 2016 – Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Zebrania z rodzicami:

 

5 września (poniedziałek) 2016, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy I-III) – ul. Sikorskiego 12,

 

6 września (wtorek) 2016, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy III-VI) – ul. Sikorskiego 11,

 

7 września (środa) 2016, godz. 17.00 (gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11,

 

12 września (poniedziałek) 2016, godz. 17.00 – ul. Sikorskiego 11: Rada Rodziców: wybory prezydium, uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki.

 

 • 14 września (środa) 2016, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych. Rada Pedagogiczna: przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego, uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki.
 • 15 września (czwartek) 2016 – XIX Forum Młodzieży Szkół Katolickich (klasy III Gim.).
 • 17 września (sobota) 2016 – wyjazd integracyjno formacyjny.
 • 16-17 września (piątek-sobota) 2016 – Forum Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu (Gim.).
 • 26 września (poniedziałek) 2016 – Dzień Patrona Szkoły; 11.00 – Msza św.: przewodniczy ks. Bp Mariusz Leszczyński; po Eucharystii program artystyczny o Patronie.
 • 7 października (piątek) 2016 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 14 października (piątek) 2016 – Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Papieskiego.
 • 16 października (niedziela) 2016, godz. 17.00 – Msza św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Kościele św. Katarzyny
 • 20 października (czwartek) 2016, godz. 16.00 – Sympozjum: ,,Gdzie chrzest, tam nadzieja – 1050. rocznica chrztu Polski".
 • 4 listopada (piątek) 2016 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 9 listopada (środa) 2016, godz. 16.30 – Zebrania zespołu wychowawców. Rada Pedagogiczna.
 • 10 listopada (czwartek) 2016 Akademia z okazji Święta Niepodległości.
 • 11 listopada (piątek) 2016 III Zamojski Marsz Niepodległości, Ognisko Patriotyzmu.
 • Zebrania z rodzicami:

15 listopada (wtorek) 2016, godz. 16.30 (klasy I-III SP, ul. Sikorskiego 12); godz. 17.00 (klasy III-VI SP, ul. Sikorskiego 11)

17 listopada (czwartek) 2016, godz. 17.00 (gimnazjum, ul. Sikorskiego 11)

 

 • 2 grudnia (piątek) 2016 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 12-14 grudnia (poniedziałek-środa) 2016 – Rekolekcje Adwentowe w kościele św. Brata Alberta.
 • 23-31 grudnia 2016 – Zimowa przerwa świąteczna.
 • 6 stycznia (piątek) 2017 – Orszak Trzech Króli ulicami Zamościa. 
 • 13 stycznia (piątek) 2017 – Msza św. dla całej szkoły i jasełka w kościele.
 • 13 stycznia (piątek) 2017 – Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, zakończenie I semestru.
 • 14 stycznia 2017 – Bal gimnazjalny.
 • 16-29 stycznia 2017 Ferie zimowe.
 • 1 lutego (środa)  2017, godz. 16.30  – Klasyfikacyjna RP.
 • 3 lutego (piątek) 2017 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • Zebrania z rodzicami:

7 lutego (wtorek) 2017, godz. 17.00 (klasy I-III SP, ul. ul. Sikorskiego 12)

8 lutego (środa) 2017, godz. 17.00 (klasy III-VI SP, ul. Sikorskiego 11)

9 lutego (czwartek) 2017, godz. 17.00 (gimnazjum, ul. Sikorskiego 11)

 • 15 lutego (środa) 2017, godz. 16.30  – Zebrania zespołów przedmiotowych, plenarna rada pedagogiczna.
 • 3 marca (piątek) 2017 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).  
 • 23-25 marca (czwartek-sobota) 2017 – Rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Brata Alberta.
 • 7 kwietnia (piątek) 2017 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).  
 • 13-18 kwietnia 2017 – Wiosenna przerwa świąteczna.
 • 19 kwietnia (środa) 2017, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych, Rada Pedagogiczna (przed zebraniem z rodzicami).
 • 19-21 kwietnia (środa-piątek) 2017 – Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 • Zebrania z rodzicami:  

25 kwietnia (wtorek) 2017, godz. 17.00 (klasy I-III SP, ul. ul. Sikorskiego 12)

26 kwietnia (środa) 2017, godz. 17.00 (klasy III-VI SP, ul. Sikorskiego 11)

27 kwietnia (czwartek) 2017, godz. 17.00 (gimnazjum, ul. Sikorskiego 11)

 • Około 30 kwietnia 2017 – Bierzmowanie klas III Gim.  
 • 1-3 maja (poniedziałek-środa) 2017 – Przerwa od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 5 maja (piątek) 2017 – Msza św. dla całej szkoły (PPM). 
 • 21 maja (niedziela) 2017 – Pierwsza Komunia Święta (klasa III SP).
 • 24 maja (środa) 2017 – Rada Pedagogiczna (opinia programów nauczania). Zebrania zespołu wychowawców.
 • 27 maja (sobota) 2017 – VII Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium 
  w Tomaszowie Lubelskim (klasa III Gim).  
 • 2 czerwca (piątek) 2016 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).  
 • 9 czerwca (piątek) 2016 – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.
 • 15-18 czerwca (czwartek-niedziela) 2017 – Przerwa od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 14 czerwca (środa) 2016 – Ostateczny termin wystawiania ocen.
 • 19 czerwca (poniedziałek) 2016 – Klasyfikacyjna RP
 • 23 czerwca (piątek) 2017 – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 23 czerwca (piątek) 2017 – Plenarna RP.
 • 1-2 lipca (sobota-niedziela) 2017 – XV Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Katolickich // 79. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Katolickich