Kalendarz szkolny 2017/18

 

 

 

 • 25 sierpnia 2017, godz.: 13.30 – RP na rozpoczęcie roku szkolnego. Szkolenie: Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego  (mgr Grażyna Miller).
 • 4 września 2017 – Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Zebrania z rodzicami:

 

6 września (środa) 2017, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIa) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

 

6 września (środa) 2017, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIb – VII oraz gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11,

 

11 września (poniedziałek) 2017, godz. 16.30 – ul. Sikorskiego 11: Rada Rodziców: wybory prezydium, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 • 13 września (środa) 2017, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych. Rada Pedagogiczna: przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego, analiza diagnozy wstępnej, analiza wniosków z egzaminów gimnazjalnych (EWD), zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • 26 września (wtorek) 2017 – Dzień Patrona Szkoły; 11.00 – Msza św.: przewodniczy ks. Bp Mariana Rojka; po Eucharystii program artystyczny o św. Bracie Albercie.
 • 30 września (sobota) 2017 – wyjazd integracyjno-formacyjny.
 • 6 października (piątek) 2017 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 8 października (niedziela) 2017, godz. 17.00 – Msza św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kościele św. Brata Alberta
 • 13 października (piątek) 2017 – Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Papieskiego.
 • 19 października (czwartek) 2017, godz. 16.00 – Sympozjum: ,,Św. Brat Albert – człowiek, który był dobry jak chleb”.
 • 2-3 listopada (czwartek-piątek) 2017 – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

8 listopada (środa) 2017, godz. 16.30 – Zebrania zespołu wychowawców. Rada Pedagogiczna. Szkolenie: Podniesienie jakości edukacji informatycznej (dr Agata Waszek).

 

 • 10 listopada (piątek) 2017 Msza św. dla całej szkoły (PPM), akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 • 11 listopada (sobota) 2017 IV Zamojski Marsz Niepodległości, Ognisko Patriotyzmu.
 • Zebrania z rodzicami:

 

15 listopada (środa) 2017, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIa) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

 

15 listopada (środa) 2017, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIb – VII oraz gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11.

 

Konferencja: Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych (dr Agata Waszek).

 

 • 1 grudnia (piątek) 2017 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 17-19 grudnia (niedziela-wtorek) 2017 – Rekolekcje Adwentowe w kościele św. Brata Alberta.
 • 23-31 grudnia 2017 – Zimowa przerwa świąteczna.
 • 5 stycznia (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i jasełka w kościele.
 • 5 stycznia (piątek) 2018 – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.
 • 6 stycznia (sobota) 2018 – Orszak Trzech Króli ulicami Zamościa. 
 • 18 stycznia (piątek) 2018 – Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, zakończenie I semestru.
 • 22 stycznia (poniedziałek) 2018, godz. 16.30  – Klasyfikacyjna RP.
 • Zebrania z rodzicami:

 

24 stycznia (środa) 2018, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIa) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

 

24 stycznia (środa) 2018, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIb – VII oraz gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11.

 

Konferencja o czytelnictwie (dr Dorota Mach)

 

 • 29 stycznia – 11 lutego 2018 Ferie zimowe.
 • 16 lutego (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 14 lutego (środa) 2018, godz. 16.30  – Zebrania zespołów przedmiotowych, plenarna rada pedagogiczna.
 • 2 marca (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).  
 • 8-10 marca (czwartek-sobota) 2018 – Rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Brata Alberta.
 • 29 marca 3 kwietnia 2018 – Wiosenna przerwa świąteczna.
 • 6 kwietnia (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).  
 • 12 kwietnia (środa) 2018, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych, Rada Pedagogiczna (przed zebraniem z rodzicami).
 • Zebrania z rodzicami:

 

16 kwietnia (poniedziałek) 2018, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIa) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

 

16 kwietnia (poniedziałek)  2018, godz. 17.00 (szkoła podstawowa, klasy I-IIIb – VII oraz gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11.

 

Konferencja dyrektora: Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży. 

 

 • 18-20 kwietnia (środa-piątek) 2018 – Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 • 11 maja (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM) oraz akademia w kościele św. Brata Alberta  
 • 20 (niedziela) 2018 – Pierwsza Komunia Święta (klasa III SP).
 • 23 maja (środa) 2018 – Rada Pedagogiczna (opinia programów nauczania).
 • 24 maja (czwartek) 2018 – XI Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium 
  w Tomaszowie Lubelskim (klasy III Gim). 
 • Około 30 kwietnia 2018 – Bierzmowanie klas III Gim. 
 • 30 maja (środa) 2018 – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.
 • 31 maja – 1 czerwca (czwartek-piątek) 2018 – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Boże Ciało).
 • 8 czerwca (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 15 czerwca (piątek) 2018 – Ostateczny termin wystawiania ocen.
 • 18 czerwca (poniedziałek) 2018 – Klasyfikacyjna RP.
 • 22 czerwca (piątek) 2018 – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 22 czerwca (piątek) 2018 – Plenarna RP.
 • 1-2 lipca (niedziela-poniedziałek) 2018 – XVII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Katolickich // 81. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Katolickich.