KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

23 sierpnia 2018, godz.: 14:00 – RP na rozpoczęcie roku szkolnego. Szkolenie: Ocena pracy nauczyciela (mgr Ewa Muzyka).

3 września 2018 – Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zebrania z rodzicami:

5 września 2018 (środa), godz. 16:30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

5 września (środa) 2018, godz. 17:30 (szkoła podstawowa klasy III – VIII oraz III klasa gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11,

10 września (poniedziałek) 2018, godz. 16.30 – ul. Sikorskiego 11: Rada Rodziców: wybory prezydium, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.

12 września (środa) 2018, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych. Rada Pedagogiczna: przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego, analiza wniosków z egzaminów gimnazjalnych (EWD), zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.

20 września (czwartek) 2018 – Dzień Patrona Szkoły; 11.00 – Msza św. (intronizacja relikwii patrona szkoły): przewodniczy ks. Bp Mariusz Leszczyński; po Eucharystii program artystyczny o św. Ojcu Pio

29 września (sobota) 2018 – wyjazd integracyjno-formacyjny.

5 października (piątek) 2018 – Msza Św. dla całej szkoły (PPM).

14 października (niedziela) 2018, godz. 17.00 – Msza św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kościele św. Brata Alberta – dla wszystkich nauczycieli z Zamościa

12 października (piątek) 2018 – Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Papieskiego.

18 października (czwartek) 2018, godz. 16.00 – Sympozjum: ,,100 rocznica odzyskania niepodległości -wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

2 listopada (piątek) 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9 listopada (środa) 2018, godz. 16.30 – Msza św. dla całej szkoły (PPM), akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada (niedziela) 2018 IV Zamojski Marsz Niepodległości, Ognisko Patriotyzmu.

21 listopada (środa) 2018 – Zebrania zespołu wychowawców. Rada Pedagogiczna. Szkolenie: „Kreatywność w klasie szkolnej” – prof. dr hab. Piotr Mazur

Zebrania z rodzicami:

22 listopada (czwartek) 2018, godz. 16:30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

22 listopada (czwartek) 2018, godz. 17:30 (szkoła podstawowa, klasy III -VIII  oraz III klasa gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11.

Konferencja: Bezpieczeństwo w Internecie. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci – Sławomir Bączyk (dla rodziców)

6 grudnia (czwartek) 2018r. – spotkanie ze św. Mikołajem

7 grudnia (piątek) 2018 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).

16-18 grudnia (niedziela-wtorek) 2018 – Rekolekcje Adwentowe w kościele św. Brata Alberta.

23-31 grudnia 2018 – Zimowa przerwa świąteczna.

4 stycznia (piątek) 2019 – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i jasełka w kościele.

4 stycznia (piątek) 2019 – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.

6 stycznia (sobota) 2019 – Orszak Trzech Króli ulicami Zamościa. 

18 stycznia (piątek) 2019 – Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, zakończenie I semestru.

21 stycznia (poniedziałek) 2019, godz. 16.30 – Klasyfikacyjna RP.

Zebrania z rodzicami:

23 stycznia (środa) 2019, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

23 stycznia (środa) 2019, godz. 17.30 (szkoła podstawowa, klasy III-VIII oraz III klasa gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11.

Konferencja dla rodziców: Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych (Waldemar Wolanin). 

1 lutego (piątek) 2019 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).

6 lutego (środa) 2019, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych, plenarna rada pedagogiczna.

11-24 lutego 2019 Ferie zimowe.

1 marca (piątek) 2019 – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i Akademia na cześć Żołnierzy Wyklętych

28-30 marca (czwartek-sobota) 2019 – Rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Brata Alberta.

Kwiecień 2019r. - Bierzmowanie klas III Gim. 

5 kwietnia (piątek) 2019 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).  

10 kwietnia (środa) 2019r. – Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

11 kwietnia (czwartek) 2019r. – Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia (piątek) 2019r. – Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

3 kwietnia (środa) 2019, godz. 16.30 – Zebrania zespołów przedmiotowych, Rada Pedagogiczna (przed zebraniem z rodzicami).

Zebrania z rodzicami:

4 kwietnia (czwartek) 2019, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,

4 kwietnia (czwartek)  2019, godz. 17.30 (szkoła podstawowa, klasy III-VIII oraz III klasa gimnazjum) – ul. Sikorskiego 11.

Konferencja dyrektora - "Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, bezpieczny uczeń".

15 kwietnia (poniedziałek) 2019r. – Egzamin ósmoklasisty – j. polski

16 kwietnia (wtorek) 2019r. – Egzamin ósmoklasisty – matematyka

17 kwietnia (środa) 2019r. – Egzamin ósmoklasisty – j. obcy nowożytny

18–23 kwietnia 2019 – Wiosenna przerwa świąteczna.

2 maja (czwartek) 2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10 maja (piątek) 2019 – Msza św. dla całej szkoły (PPM) oraz akademia w kościele św. Brata Alberta  

19 maja (niedziela) 2019 – Pierwsza Komunia Święta (klasa III SP).

26 maja (niedziela) 2019 – Komunia Rocznicowa (klasa IV SP)

XII Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium  w Tomaszowie Lubelskim (klasy III Gimnazjum).  

31 maja (piątek) 2019 – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.

7 czerwca (piątek) 2019 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).

14 czerwca (piątek) 2019 – Ostateczny termin wystawiania ocen.

17 czerwca (poniedziałek) 2019 – Klasyfikacyjna RP.

21 czerwca (piątek) 2019 – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21 czerwca (piątek) 2019 – Plenarna RP.

1-2 lipca (poniedziałek-wtorek) 2019 – XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Katolickich // 82. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Katolickich.