Propozycje tematów projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016-17

 

Edyta Jóźkiewicz (tematy projektów edukacyjnych z języka polskiego)

 

 1. Wspomnienia naszych pradziadków, dziadków, rodziców jako źródło wiedzy o przeszłości i historii Polski.
 2. Wybrane adaptacje lektur szkolnych oraz ich literackie pierwowzory.
 3. Zamojskie Lato Teatralne - historia oraz wybrane spektakle.
 4. Nobel dla Polaka! - laureaci Literackiej Nagrody Nobla. 
 5. Zapożyczenia w języku polskim. 
 6. Piszemy / kręcimy reportaż.

 

Karol Kołcon (tematy projektów edukacyjnych z informatyki)

 

 1. Komputerowe konstrukcje matematyczne. Wykorzystanie pakietów matematycznych.
 2. Czy zawsze 1+1=2? Rzecz o różnych systemach zapisu liczb.
 3. Czy zawsze 2+2=4. Rzecz o definiowaniu działań.
 4. Jak powstaje program komputerowy? Od pomysłu do wykonania.
 5. Jak powstaje film. Tworzenie, edycja i montaż filmu promocyjnego.

 

 

Dorota Łyś (tematy projektów edukacyjnych z matematyki)

 

1. Poczet słynnych matematyków

 

2. Bryły platońskie.

 

3. Matematyka w muzyce

 

4. Pi razy drzwi czyli jak wyznaczono wartość najsłynniejszej liczby niewymiernej

 

5. Fenomen liczby 7 czyli jakie znaczenie miała liczba 7 w starożytności , religii, matematyce i życiu.

 

6. Pole trójkąta. Na ile różnych sposobów można policzyć pole trójkąta.

 

Elżbieta Michałkiewicz (tematy projektów edukacyjnych z języka niemieckiego)

 

 1. „Ile niemieckiego jest w polskim”, czyli germanizmy w naszym otoczeniu
 2. Czy szkoła w Niemczech jest podobna do polskiej?
 3.  Typowy Niemiec i typowy Polak - o stereotypach
 4. Co pokazałbyś w Polsce turyście z Niemiec?.
 5. Niemieckie wynalazki,  które zmieniły świat.

 

Elżbieta Michałkiewicz (tematy projektów edukacyjnych z zajęć technicznych)

 

 1. Zamość w obiektywie
 2. Ile chleba jest w chlebie
 3. Kosmiczne osiągnięcia na Ziemi korzyści dla zmotoryzowanych i turystów (system LoJack i GPS).

 

Justyna Oleksińska (tematy projektów edukacyjnych z muzyki)

 

 1. Motyw Maryi w literaturze muzycznej
 2. Przyroda w muzyce
 3. Prezentacja muzyczno-słowna na temat wybranej epoki historycznej

 

Agnieszka Ostasz (tematy projektów edukacyjnych z chemii) 

 

 1. Zaczarowany świat chemii - pokaz ciekawych eksperymentów
 2. ,,Jak odżywiali się nasi pradziadowie dawniej a jak odżywiamy się dzisiaj my” 
 3. Maria Skłodowska-Curie wielka Polka.

 

 

Marta Szykuła (tematy projektów edukacyjnych z fizyki)
1. Jeden dzień z fizyką, czyli zjawiska fizyczne towarzyszące nam w ciągu dnia.
2. Jak oszczędzać energię w domu.
3. Słynni fizycy.

 

 

 

 

Ewa Wolanin (tematy projektów edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie)

 

 1. Czy patron naszej szkoły może być idolem młodzieży?
 2. Jak nasza szkoła jest postrzegana przez rówieśników, rodziców i dziadków?
 3. „Światem rządzi reklama”, czyli jakimi środkami oddziaływania na odbiorcę posługuje się współczesna reklama.

 

 

 

Ewa Wolanin (tematy projektów edukacyjnych z plastyki)

 

 

 1. Zamość w obiektywie.
 2. Jaki jest wpływ folkloru na kulturę naszego regionu?
 3. Organizacja  konkursu plastycznego  o tematyce zimowej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

 

 

Waldemar Wolanin (tematy projektów edukacyjnych z historii i WOS)

 

 

 1. O jakich wydarzeniach z polskiej historii najnowszej ziemi zamojskiej warto pamiętać?
 2. Którzy kibice są patriotami?
 3. Czemu Polacy powinni pamiętać o weteranach wojennych?
 4. Jakie role spełniały grody w dawnej Polsce?

 

 

Zawiślak Monika (tematy projektów z biblioteki)

 

1. Dawne druki - przechowywać czy palić? O najstarszych księgozbiorach naszego regionu.

2. Biblioterapia  na co dzień, czyli kiedy i co czytać by dobrze się czuć.

3. Piśmiennictwo i kultura Baroku. Po co wracamy do dawnych wzorców?