Zapisy kandydatów na rok szkolny 2017/18

Zapisy do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu na rok szkolny 2017/18

W roku szkolnym 2017/2018 otwieramy dwie klasy pierwsze SP. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zajęcia dla uczniów klas pierwszych będą się odbywały przez dwa pierwsze lata w salach przy kościele św. Brata Alberta w Zamościu. Są to nowoczesne, doskonale wyposażone sale lekcyjne. Dzieci mają komfortowe warunki do nauki i zabawy. Od klasy III SP zajęcia dla uczniów odbywają się w budynku przy ulicy Sikorskiego 11. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w pozostałych klasach. Szczególnie zapraszamy uczniów do klas IV i VII.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły w godzinach od 730 do 1500 lub pod numerem telefonu: 506086058.

 

Wymagane dokumenty:

  1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  2. dowody osobiste rodziców lub prawnych opiekunów (do wglądu),
  3. poświadczenie o zameldowaniu dziecka na pobyt stały wydane przez:

a)      Urząd Miasta Zamość – Wydział Spraw Obywatelskich – dotyczy dzieci zameldowanych na terenie miasta,

b)      Urząd Gminy – Wydział Spraw Obywatelskich – dotyczy dzieci zameldowanych na terenie wsi,

  1. dwie fotografie do legitymacji (podpisane),
  2. opinia katechety,
  3. opinia ks. Proboszcza.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w do w godzinach od 730 do 1500 .

Więcej informacji pod numerem telefonu: 506086058 (ks. Dyrektor)