Zapisy do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu na rok szkolny 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 otwieramy dwie klasy pierwsze SP. Jedna klasa będzie z rozszerzonym językiem angielskim - pięć godzin języka angielskiego w tygodniu.

Zajęcia dla uczniów klas pierwszych będą się odbywały przez dwa pierwsze lata w salach przy kościele św. Brata Alberta w Zamościu. Są to nowoczesne, doskonale wyposażone sale lekcyjne. Dzieci mają komfortowe warunki do nauki i zabawy. Od klasy III SP zajęcia dla uczniów odbywają się w budynku przy ulicy Sikorskiego 11.

 

Więcej informacji w sekretariacie szkoły w godzinach od 730 do 1530 lub pod numerem telefonu: 506086058.

 

Wymagane dokumenty:

  1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  2. dowody osobiste rodziców lub prawnych opiekunów (do wglądu),
  3. poświadczenie o zameldowaniu dziecka na pobyt stały wydane przez:

a)      Urząd Miasta Zamość – Wydział Spraw Obywatelskich – dotyczy dzieci zameldowanych na terenie miasta,

b)      Urząd Gminy – Wydział Spraw Obywatelskich – dotyczy dzieci zameldowanych na terenie wsi,

  1. dwie fotografie do legitymacji (podpisane),
  2. opinia katechety,
  3. opinia ks. Proboszcza.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 730 do 1500 .

Więcej informacji pod numerem telefonu: 506086058 (ks. Dyrektor)

 

 

 

Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu

na rok szkolny 2018/2019

 

 

1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu.

 

2. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych na podstawie Statutu.

 

3. O przyjęcie dzieci do szkoły mogą ubiegać się rodzice, którzy  pragną w niej realizować edukację swoich dzieci praz akceptują statut szkoły.

 

4. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, po rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami i ich rodzicami.

 

5. Rozmowy rekrutacyjne przeprowadzają komisje powołane przez dyrektora w wyznaczonym przez niego terminie. Rodzice mają prawo w ciągu siedmiu dni, by odwołać się do dyrektora od decyzji komisji o nieprzyjęciu dziecka do szkoły.

 

6. Kalendarium procesu rekrutacji:

 

  • 12 kwietnia (czwartek) 2018 r. – ostateczny termin składania dokumentów,
  • 18 kwietnia (środa) 2018 r. godz. 16.00 – rozmowa rekrutacyjna komisji powołanych przez dyrektora z kandydatami i ich rodzicami //sale przy kościele; ul. Sikorskiego 12//,
  • 20 kwietnia (piątek) 2018 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły. 

 

9. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do 12 kwietnia (czwartek) 2018 r., nieobecność kandydata bez podania ważnych powodów na rozmowie rekrutacyjnej powoduje przerwanie procesu rekrutacji. W wyjątkowych indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły może zgodzić się na zorganizowanie rozmowy rekrutacyjnej w innych terminach.