Zajęcia dodatkowe

w Katolickiej Szkole Podstawowej

rok szkolny 2018/2019

 

dzień tygodnia

godzina lekcyjna

klasa

rodzaj zajęć

nr sali

nauczyciel prowadzący zajęcia

Poniedziałek

6

III

Zajęcia przyrodnicze

7

E. Szamik

 

 

6

VI

Zajęcia teatralne

12

M. Ostapińska-Wędzina

 

 

7

 

VIII a

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty-

j. angielski

12

M. Brzozowski

7

VII, VIII a

Zajęcia specjalistyczne

,, Ortografitti”

11

 

 

M. Ferens

8

III a

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –historia i wos

      18

W. Wolanin

18.15-19.45

III a

Zajęcia rekreacyjno –sportowe

 ( pływanie)

kryta pływalnia

M. Adamowicz

Wtorek

7.20-8.00

 

 

III a, III b

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –matematyka

11

D. Łyś

 

7.00- 8.00

 

VIII a,

VIII b

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu  ósmoklasisty –

j. polski

17

E. Jóźkiewicz

6

IV b

Zajęcia specjalistyczne

,, Ortografitti”

11

M. Dyrda

7

VIII b

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty-

j. angielski

9

  1. Flak

7

III a, III b

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –

j. angielski

12

M. Brzozowski

7

VI

Zajęcia specjalistyczne

,, Ortografitti”

13

 

 

M. Ferens

7

III a, III b

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –biologia

13

K. Jeleń

 

Środa

 

7.20-8.00

 

 

 

VIII a, VIII b

 

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty-

matematyka

 

11

 

D. Łyś

6

III SP

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

18

M. Dyrda

7

 

 

III a

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –

j. polski

17

E. Jóźkiewicz

7

III a

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –

j. angielski

17

  1. Flak

 

7

 

V a, V b

Zajęcia rozwijające kompetencje z

 j. niemieckiego

4

M. Kułakowska

7

V b

Zajęcia specjalistyczne

,, Ortografitti”

7

M. Dyrda

 

 

8

III b

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –

historia i wos

 

13

W. Wolanin

8

IV-V

Papierowa wiklina

i nie tylko

 

5

E. Wolanin

M. Dyrda

E. Muzyka

Czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

III a, III b

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –

geografia

13

M. Pazur

7

III b

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –

j. polski

13

M. Zawiślak

7

 

VIII a,

VIII b

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty-

j. polski

9

E. Jóźkiewicz

7

III a

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –

fizyka

        17

M. Szykuła

7

 

IV-VIII

Zajęcia plastyczne

       9

 

 

E. Wolanin

7

 

 

IV a, IV b,

V a, V b

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne

      18

J. Oleksińska

8

III a

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –

historia i wos

17

W. Wolanin

Piątek

5

 

III

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne

5

E. Szamik

7

 

IV a, IV b

Zajęcia komunikacyjne

 

18

E. Michałkiewicz

7

V a

IV a, IV b

Zajęcia rozwijające kompetencje z

matematyki

8

  1. Ostasz

(1 i 3 piątek miesiąca)

7

VIII b

Zajęcia specjalistyczne

,, Ortografitti”

9

M. Ferens

 

7

III a, III b

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –

chemia

17

  1. Ostasz

( 2 i 4 piątek miesiąca)