Projekty szkolne

W dniach 15-18 grudnia 2016 roku uczniowie Katolickiego Gimnazjum im św. Ojca Pio w Zamościu brali udział w wycieczce do Niemiec w ramach realizacji projektu edukacyjnego z języka niemieckiego „Reisen machen klug”. Jednym z elementów tego projektu były wizyty  w Berlinie, Frankfurcie nad Odrą oraz Poczdamie. Uczniowie odwiedzili też Poznań. Celami  wyjazdu było przede wszystkim poznanie kultury i historii Niemiec, zwiedzanie najważniejszych zabytków Berlina oraz poznanie bezpośrednio religijnych zwyczajów i tradycji adwentowych oraz świątecznych naszych sąsiadów. Uczniowie mieli też możliwość poszerzenia znajomości języka niemieckiego. Wyjazd był dużym przedsięwzięciem dla naszej szkoły, gdyż uczestniczyło w nim 60 uczniów. Udział tak dużej liczby uczniów miał również ogromny wpływ na integrację społeczności uczniowskiej z gimnazjum. Wyjazd ten był możliwy dzięki projektowi, który został napisany przez dyrektora szkoły ks. Roberta Strusa oraz nauczyciela języka niemieckiego p. Elżbietę Michalkiewicz. Dzięki temu wyjazd kosztował uczniów tylko 200 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte w ramach realizacji projektu.