Erasmus plus

„Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.”                    

(http://erasmusplus.org.pl/o-programie/)

Grupa nauczycieli z naszej szkoły wzięła udział w programie Erasmus Plus, który daje możliwość doskonalenia zawodowego dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.  W ramach projektu “Rozwój kompetencji nauczycieli drogą do sukcesu szkoły” nauczyciele korzystają ze szkoleń językowych i językowo-metodycznych. Celem kursów jest podniesienie umiejętności językowych oraz nabycie nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania, co przekłada się na podniesienie jakości nauczania w szkole. Program Erasmus Plus wszedł w życie 1 stycznia 2014 i trwa do 2020 roku.

W sierpniu 2017 w kursach języka angielskiego wzięły udział:

p. Małgorzata Adamowicz i p. Ewa Muzyka – kurs w Irlandii, w szkole językowej w Galway;

p. Ewa Wolanin – kurs w Anglii, w Londynie;

p. Edyta Jóźkiewicz – kurs na Malcie, w St. Paul Bay  http://zskerasmus.blogspot.com/

Ostatni wyjazd przewidziany jest na lipiec 2018. Pani Elżbieta Michałkiewicz weźmie udział w kursie metodycznym języka niemieckiego w Wiedniu. Efekty wyjazdów zostały przedstawiane społeczności szkolnej i lokalnej. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Elżbieta Michałkiewicz.