„Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.”                    

(http://erasmusplus.org.pl/o-programie/)

Grupa nauczycieli z naszej szkoły wzięła udział w programie Erasmus Plus, który daje możliwość doskonalenia zawodowego dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.  W ramach projektu “Rozwój kompetencji nauczycieli drogą do sukcesu szkoły” nauczyciele korzystają ze szkoleń językowych i językowo-metodycznych. Celem kursów jest podniesienie umiejętności językowych oraz nabycie nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania, co przekłada się na podniesienie jakości nauczania w szkole. Program Erasmus Plus wszedł w życie 1 stycznia 2014 i trwa do 2020 roku.

W sierpniu 2017 w kursach języka angielskiego wzięły udział:

p. Małgorzata Adamowicz i p. Ewa Muzyka – kurs w Irlandii, w szkole językowej w Galway;

p. Ewa Wolanin – kurs w Anglii, w Londynie;

p. Edyta Jóźkiewicz – kurs na Malcie, w St. Paul Bay  http://zskerasmus.blogspot.com/

Ostatni wyjazd przewidziany jest na lipiec 2018. Pani Elżbieta Michałkiewicz weźmie udział w kursie metodycznym języka niemieckiego w Wiedniu. Efekty wyjazdów zostały przedstawiane społeczności szkolnej i lokalnej. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Elżbieta Michałkiewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedeń - 2018

 

Pani Elżbieta Michałkiewicz odbyła dwutygodniowy kurs metodyczny dla nauczycieli w szkole językowej Actilingua w Wiedniu, w której zajęcia odbywały się 5 dni w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych dziennie. W kursie tym brali udział nauczyciele z różnych krajów: Czech, Włoch, Rosji, Wegier. W trakcie zajeć komunikacja odbywała się tylko w języku niemieckim, co miało wpływ na efektywność nauki i znajomość tego języka. Podczas pobytu była możliwość nie tylko zwiedzenia stolicy Austrii ale też  zabytkowego Salzburga -  miasta rodzinnego Wolfganga Amadeusza Mozarta - jak i Laxenburga, letniej rezydencji Habsburgów.,

Udział w kursach umożliwił nie tylko podniesienie kompetencji językowo – komunikacyjnych, ale również zmotywował i utwierdził w przekonaniu, że należy ciągle doskonalić swoje umiejętności. Była wspaniała przygoda, ale przede wszystkim ważne doświadczenie zawodowe, które pozytywnie wpłynie na dalszą pracę w naszej szkole oraz efektywność nauczania. Zdobyta wiedza, umiejętności i pogłębiony poziom opanowania języka niemieckiego i angielskiego będą wykorzystane m.in. na zajęciach z wychowania fizycznego i zajęciach technicznych, na których zostaną wprowadzone elementy dwujęzyczności.

 

 

 ela1jpg [640x359]

ela2jpg [640x360]