Zasady wychodzenia uczniów na zewnątrz

podczas przerw międzylekcyjnych

 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz porządek w budynku szkolnym Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu obowiązują następujące zasady wychodzenia uczniów na zewnątrz podczas przerw międzylekcyjnych. Dotyczą one uczniów przebywających w budynku przy ulicy Sikorskiego 11.

 

  1. Uczniowie wychodzą na zewnątrz na przerwy międzylekcyjne podczas przerw: po czwartej (11.30-11.50), po piątej (12.35-12.45) i po szóstej lekcji (13.30-13.40).
  2. Uczniowie przebywają tylko na placu rekreacyjnym przed szkołą.
  3. Opiekę nad uczniami pełni nauczyciel dyżurujący na parterze.
  4. Uczniowie mogą opuścić budynek szkolny, tylko wtedy, gdy nauczyciel dyżurujący przebywa już na zewnątrz.
  5. Uczniowie mogą przebywać na placu rekreacyjnym przed szkołą tylko w obuwiu, w którym nie chodzą po szkole.
  6. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniom nie można opuszczać placu rekreacyjnego przed szkołą (nie można też wychodzić do sklepu).

 

          DYREKTOR

                                                                                                

 Ks. dr Robert Strus 

 

Zamość, 25 września 2017r.