Raport z ewaluacji wewnętrzej w gimnazjum 2016-2017