Zasady dotyczące zmiany obuwia przez uczniów Zespołu Szkół Katolickich

w Zamościu

(nie dotyczy uczniów klas I-II SP)

 

 

Zasady zostały ustalone w trosce o czystość w budynku szkolnym oraz jako wyraz szacunku dla pracy pań sprzątających.

 

  1. Uczniów przebywając w szkole obowiązuje obuwie zmienne. Dotyczy to wszystkich uczniów i każdej sytuacji, nawet jeśli pobyt ucznia w budynku szkolnym trwa kilka minut.
  2. W dniach, kiedy obowiązuje stój galowy, uczniowie również mają obowiązek zmieniać obuwie. Dzień, w którym obowiązuje stój galowy, musi być ogłoszony przynajmniej trzy dni wcześniej przez dyrekcję; w pierwsze piątki miesiąca stój galowy uczniów nie obowiązuje.
  3. Uczniowie mogą przebywać w szkole bez zmiennego obuwia tylko w sytuacjach, gdy otrzymają na to zgodę dyrekcji lub wychowawcy klasy (np.: bal gimnazjalny, udział w uroczystościach szkolnych, itp.).
  4. Jako obuwia zmiennego można używać wyłącznie obuwia lekkiego, na miękkiej i jasnej podeszwie. Obuwie musi być oznakowane – kolorowe sznurówki przekazane przez wychowawcę klasy.
  5. Sznurówki w kolorach obowiązujących w obuwiu zmiennym nie mogą być używane przez uczniów w innych rodzajach obuwia.  
  6. Na zajęciach wychowania fizycznego, które odbywają się na zewnątrz, uczniowie nie mogą uczestniczyć w obuwiu zmiennym, którego używają w szkole. I odwrotnie: obuwia sportowego na zajęcia w-f na zewnątrz nie można traktować jako obuwia zmiennego.
  7. Nauczyciele, a przede wszystkim wychowawcy klasy, są zobowiązani do kontroli zmiany obuwia przez uczniów.
  8. Jeśli uczeń nie posiada w danym dniu zmiennego obuwia, ma obowiązek nałożyć na buty ochraniacze, które są do odebrania u pań sprzątających.
  9. Uczeń, który podczas pobytu w budynku szkolnym nie zmienił obuwia lub w obuwiu zmiennym wyszedł poza budynek szkoły, otrzymuje uwagę. Trzecia uwaga w ciągu roku skutkuje otrzymaniem upomnienia wychowawcy klasy (nałożenie ochraniaczy nie zwalnia z uwagi).
  10. Wszelkie wątpliwości w interpretacji powyższych zasad rozstrzyga dyrekcja szkoły. Dyrektor szkoły może też w indywidualnych przypadkach uchylić niektóre zasady.

 

 

Zamość, 30 marca 2016r.