Zasady dotyczące zmiany obuwia przez uczniów

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu

 (nie dotyczy uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach w salach przy ulicy Sikorskiego 12)


 1. Zasady zostały ustalone w trosce o czystość w budynku szkolnym oraz jako wyraz szacunku dla pracy pań sprzątających.
 2. Uczniów przebywając w szkole obowiązuje obuwie zmienne. Dotyczy to wszystkich uczniów i każdej sytuacji, nawet jeśli pobyt ucznia w budynku szkolnym trwa kilka minut.
 3. W dniach, kiedy obowiązuje stój galowy, uczniowie również mają obowiązek zmieniać obuwie. Dzień, w którym obowiązuje stój galowy, musi być ogłoszony przynajmniej trzy dni wcześniej przez dyrekcję; w pierwsze piątki miesiąca stój galowy uczniów nie obowiązuje.
 4. Uczniowie mogą przebywać w szkole bez zmiennego obuwia tylko w sytuacjach, gdy otrzymają na to zgodę dyrekcji lub wychowawcy klasy (np.: bal gimnazjalny, udział w uroczystościach szkolnych, itp.).
 5. Jako obuwia zmiennego można używać wyłącznie obuwia lekkiego, na miękkiej i jasnej podeszwie. Obuwie musi być oznakowane – seledynowe lub żółte sznurówki.
 6. Sznurówki w kolorach obowiązujących w obuwiu zmiennym nie mogą być używane przez uczniów w innych rodzajach obuwia.  
 7. Na zajęciach wychowania fizycznego, które odbywają się na zewnątrz, uczniowie nie mogą uczestniczyć w obuwiu zmiennym, którego używają w szkole. I odwrotnie: obuwia sportowego na zajęcia w-f na zewnątrz nie można traktować jako obuwia zmiennego.
 8. Nauczyciele, a przede wszystkim wychowawcy klasy, są zobowiązani do kontroli zmiany obuwia przez uczniów.
 9. Jeśli uczeń nie posiada w danym dniu zmiennego obuwia, ma obowiązek nałożyć na buty ochraniacze, które są do odebrania u pań sprzątających.
 10. Uczeń, który podczas pobytu w budynku szkolnym nie zmienił obuwia lub w obuwiu zmiennym wyszedł poza budynek szkoły, otrzymuje uwagę. Trzecia uwaga w ciągu roku skutkuje otrzymaniem upomnienia wychowawcy klasy (nałożenie ochraniaczy nie zwalnia z uwagi).
 11. Wszelkie wątpliwości w interpretacji powyższych zasad rozstrzyga dyrekcja szkoły. Dyrektor szkoły może też w indywidualnych przypadkach uchylić niektóre zasady.

DYREKTOR SZKOŁY

ks. Mariusz Skakuj 

1 września 2018 r.