Nasza szkoła realizowała w latach 2010-2012 projekt pt.”Energieressourcen fuer die gemeinsame Zukunft” w ramach programu Comenius -Uczenie się przez całe życie.

Nasz projekt zdobył 83 punkty na 100 możliwych  i został opracowany wspólnie z trzema szkołami partnerskimi z Niemiec, Norwegii i Turcji. Na realizację naszego projektu szkoła otrzymała 15000 Euro.

 Projekt ten był finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Comenius LLP. Celem tego projektu było ukazanie znaczenia odnawialnych źródeł energii w dzisiejszym świecie. Młodzież podczas wspólnych spotkań wymieniała się swoimi doświadczeniami, poznawała kulturę innych narodów oraz doskonaliła swoje umiejętności językowe. Wszystkie prace uczniowie przygotowywali w języku angielskim i  niemieckim.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wyjeżdżali do Norwegii, Niemiec i Turcji. Gościliśmy też młodzież  z zagranicy u siebie.


Korzyści płynące z uczestnictwa w Partnerskich Projektach Szkół Comenius

Dla uczniów:

  • Atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności
  • Zwiększona motywacja do nauki języków obcych
  • Zmiana stereotypowych wyobrażeń o mieszkańcach Europy 
  • Pogłębianie świadomości własnej odrębności regionalnej, narodowej, ale również kształtowanie poczucia przynależności do rodziny europejskiej

Dla nauczycieli:

  • Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela
  • Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich
  • Doskonalenie języka

Dla szkoły:

  • Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły
  • Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacja regionalna, edukacja europejska, edukacja medialna
  • Zdobycie środków finansowych wspierających ofertę edukacyjną szkoły wynikającą z projektu.

 

Zdjęcie

Zdjęcie