PROTOKÓŁ

       z przebiegu egzaminu na kartę rowerową

        

Odpowiedzialna za przebieg egzaminu: Elżbieta Michałkiewicz

 

 Przebieg egzaminu na kartę rowerową:

 

Część teoretyczna

Sprawdzenie wiadomości odbywało się w formie pisemnej i polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym.

Część praktyczna

Ocenie podlegało:

          - pozycja kierującego na pojeździe

          - upewnienie się o możliwości jazdy

          - płynne ruszanie z miejsca

          - upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy

          - jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami

          - hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu

          - stosowanie się do znaków

Do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 24 uczniów z klasy IV.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego. Test zawierał 20 pytań jednokrotnego wyboru, na które trzeba było uzyskać min. 80% poprawnych odpowiedzi. Część teoretyczną zaliczyło 20 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego i ukończyli go z wynikiem pozytywnym, czyli w 90% poprawnie wykonali poszczególne zadania.

Egzamin praktyczny był przeprowadzony na szkolnym placu manewrowym, w obecności nauczyciela zajęć technicznych,  posiadającego specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

Kartę rowerową w roku szkolnym 2014/15 otrzymali następujący uczniowie:

        

       1.      Bartoszczyk Julia

       2.     Branecka Aleksandra

       3.     Buczak Milena

       4.    Butryn Oliwia

       5.     Harczuk Nikodem

       6.    Knysz Agata

       7.    Łapiński Sebastian

       8.     Łoza Agnieszka

       9.     Maroszek Julia

       10. Rozmus Szymon

       11.  Szeliga Dominika

       12. Tomaszczuk Wiktoria

       13.  Walczak Weronika

       14. Wojtas Kinga

       15. Zygmunt Dominika

       16. Siek Mateusz

       17. Popek Mateusz  Piotr

       18. Mulawa Oliwier Aleksander

       19. Kucyk Aleksandra

       20. Bosiak Wiktoria Ofelia

        

 

       Wszystkim, którym udało się uzyskać wynik pozytywny serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!