Na stronie http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/?id=15393 można sprawdzić edukacyjną wartość dodaną naszego gimnazjum (podobnie jak wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce)

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można je zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu).

Dlatego EWD to bardzo dobry wskaźnik efektywności postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Okazuje się, że w naszej szkole w ostatnich latach ten wskaźnik jest bardzo wysoki. Wykresy, które można pobrać niżej, bardzo wyraźnie to potwierdzają.

2014_egzaminy_humanistyczne.png

2014_egzaminy_matematycznoprzyrodnicze.png

2014_historia_i_wos.png

2014_jezyk_polski.png

2014_matematyka.png

2014_przedmioty_przyrodnicze.png