Raporty z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2015/16

W załączniku publikujemy raporty z ewaluacji wewnętrznej szkoły w roku szkolnym 2015/16.