Raporty z ewaluacji

W załączniku publikujemy raporty z ewaluacji wewnętrznej szkoły w roku szkolnym 2015/16.